Başbağlar Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği

Hakkımızda

DERNEK KURULUM FELSEFESİ

 Misyon

 Gönüllü gençler yetiştirerek toplumsal sorunların çözümünde gençlerin aktif rol almasını sağlamak.

Vizyon

 Türkiye’deki her gencin en az bir konuda gönüllü olmasını sağlamak.

 Amaçlarımız

 Medeniyetimizin sahip olduğu en önemli varlıklardan biri olan gönüllülüğü gençlerimizle paylaşmak ve gençler arasında gönüllülüğü yaygınlaştırmak Toplumsal sorunlara duyarlı gençler yetiştirmek. Gençlerin sosyal hayata katılmalarını sağlamak Gençlerin toplumda söz sahibi olmasını sağlamak Gençlerde gönüllü kültürünün oluşması ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli bilgi birikimini oluşturmak

Hedeflerimiz

Her yıl gönüllülük odaklı bir ulusal ve bir uluslararası kampanya düzenleyerek ülkemizde ve dünyada gönüllülüğün ve toplumsal sorumluluğun gençler arasında bilinmesini ve tanınmasını sağlamak Belirlenen programlarda her yıl yüzlerce gencin katılmasını sağlamak Her yıl gençlerin toplumsal bir sorunu ‘sadece gençlerin katılımı ve organizasyonuyla’ çözüme kavuşturmak Yılda iki kez gençlerle ilgili yayın yapmak

Değerlerimiz

 Gönüllülük Sevgi Ahlâk İlkelerimiz Doğru olmak ve doğru kalmak Çalışkan olmak Gelişime açık olmak Ölçülü olmak Öncü olmak Bilinçli olmak Âşık olmak Adam olmak İtidalli olmak Hareket Noktamız Her birey en az bir konuda topluma faydalı olabilir. Çünkü herkesin insanlara yardım edebileceği bir alan vardır. Öte yandan her birey en az bir alanda yardıma muhtaçtır. Dolayısıyla herkes potansiyel olarak yardıma muhtaç, gönüllülük bilincinin yerleşmesi durumunda yardımseverdir.